„SLUČAJ“ MILENOVIĆ – DRUGI DEO

ILI: KO JE ZAPRAVO MIROSLAVA MILENOVIĆ?         Osoba čiji broj pojavljivanja u medijima i broj objava u štampi i na društvenim mrežama, izaziva glavobolju savetnicima i pr-ovima mnogih javnih ličnosti ili političara. Neko bi rekao ničim izazvana, ali izgleda da nije baš tako. savet 1MMGospođa Milenović je, to mnogi verovatno znaju, članica Saveta za borbu protiv korupcije i postala je posebno medijski eksponirana pričom o napadu na nju koji se desio jesenas i koji je ostao otvoren jer je odbila saradnju sa MUP-om pravdajući se navodnim nepoverenjem u njihov rad. CeOD je u novembru 2015. reagovao tražeći da policija ispita slučaj do kraja istovremeno tražeći od Miroslave Milenović da sarađuje sa policijom, jer uostalom drugu i nemamo. Optuživanje policije a istovremeno odbijane saradnje, slutilo je da su namere nešto drugačije. Pokazalo se da se medijskim eksponiranjem Miroslava Milenović više bavi drugim aktivnostima a manje onim što joj je posao u Savetu za borbu protiv korupcije. Iako joj to nije jedini posao. saša rMnoge činjenice su kasnije pokazale da svoj položaj obilato koristi za političku kampanju protiv vlasti, a u korist Saše Radulovića, svog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika. Inače nekadašnjeg ministra u još uvek aktuelnoj vladi u koju je pompezno ušao, a posle, ne bez razloga, brzog odlaska iz Nemanjine 11, postao ljuti protivnik vladajućeg establišmenta. Mnoge su se kontroverze pojavile oko njenog imena i njenih funkcija, a nije bilo potrebe. Najjednostavnijom pretragom interneta može se pronaći dovoljno informacija koje potvrđuju da se ovde ipak radi o zloupotrebi funkije na kojoj se nalazi i koju joj je Vlada, na čelu sa Ivicom Dačićem poverila. Da podsetimo, Savet za borbu protiv korupcije osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbija 11. oktobra 2001. godine kao stručno, savetodavno telo Vlade Srbije, sa zadatkom da sagleda aktivnosti u borbi protiv korupcije, da predlaže Vladi mere koje treba preduzeti u cilju efikasne borbe protiv korupcije, kao i da prati njihovo sprovođenje i da daje inicijative za donošenje propisa, programa i drugih akata i mera u toj oblasti. Miroslava Milenović je član, a da li je njeno istupanje u javnost u skladu sa navedenom odlukom i Poslovnikom o radu Saveta, pitanje je koje treba postaviti predsedniku Saveta i ostalim članovima, imajući u vidu da radom savetSaveta rukovodi predsednik Saveta koga većinom glasova biraju članovi saveta. Da samo podsetimo da su Savet osnovali, na žalost, pokojni premijer Đinđić i takođe na žalost pokojna, Verica Barać, koja je celu sebe posvetila ciljevima Saveta. Urađen je ogroman i značajan posao i nikada ni ona ni bilo koji drugi član Saveta nije koristio poziciju kako bi ostvarivao neke lične i političke interese, sem u jednom slučaju ( još je Verica Barać bila živa ) kada je jedan od članova Saveta smenjen upravo zbog sukoba interesa. IMENOVANJE SAVET (2)Pa zar ne treba upravo oni čiji je posao ispitivanje zloupotreba i korupcije da poštuju pravila i zakonske propise. Zloupotreba položaja ne sme da postoji kada obavljate ovako bitan zadatak za Srbiju. Postala je član Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Srbije, polovinom decembra 2012. odlukom koju je potpisao tadašnji premijer Ivica Dačić. Bitan detalj piše u odluci premijera Dačića – Miroslava je ekspert za terorizam i organizovani kriminal. U tom momentu ona ima dve firme, Kancelarija Milenović d.o.o. koju je osnovala prema podacima iz Agencije za privredne registre 1989. i čiji je član sa 100% udelom kapitala u iznosu od 287.030,64 RSD, uplaćenim 14.05.2003. mm 2 (2)Osim    navedenog, potrebno je napomenuti i to da na zvaničnim godišnjim izveštajima Marfin Banke stoji da je gospođa Milenović zapravo direktor navedene kancelarije. Firma je aktivna, prema APR-u registrovana je za pružanje intelektualnih usluga i ima nekoliko zaposlenih i uvidom u odluke registratora u APR ne pronalazimo podatak da je obavljanje delatnosti ikada prekidano. Agencija prOBNOVA agencija PR 2Drugu firmu, preduzetničku radnju – agenciju preko koje radi poslove stalnog sudskog veštaka za ekonomsko finasijsku delatnost, osniva 2010 godine i sa kraćim prekidom aktivna je i danas. Priča se tu ne završava jer se iz godišnjih izveštaja o radu Marfin banke, kako smo već naveli, vidi da je Gospođa Milenović bila 6 godina član Upravnog odbora. MARFIN 1-1MARFIN 2-2Dakle na svim tim pozicijama je u momentu imenovanja za člana Saveta za borbu protiv korupcije.  S druge strane, pompezno najavljivani ulazak Saše Radulovića u vladu kao velikog borca protiv pljačkaške privatizacije i zagovornika ukidanja brojnih parazitskih državnih institucija i agencija, donosi i neke još zanimljivije odluke i imenovanja. Novi ministar privrede u Vladi, u jesen 2013. pored Ane Trbović i Dušana Pavlovića, naših cenjenih stručnjaka i profesora univerziteta, na mesto savetnika dovodi upravo svoju prijateljicu Miroslavu. Činjenica da ona i dalje ima svoje dve firme, šestogodišnje članstvo u UO strane banke, mesto u Savetu za borbu protiv korupcije, nije bila prepreka za još jedan državni posao – mesto savetnice ministra privrede Radulovića. Upućeni kažu da je bila ustvari šef tima za restruktuiranje javnih preduzeća. S obzirom da je baš Radulović stručnjak za stečajeve državnih firmi, ne čudi da baš njoj poverava taj posao. Ni tu se stvar ne završava, Radulović svoju saradnicu Miroslavu postavlja i za člana komisije Upravnog odbora ni manje ni više nego Fonda za razvoj Republike Srbije, upravo onog koji je i tada a i danas, kritikovao na sva usta, tražio ukidanje i tvrdio da je kroz njega proneveren ogroman državni novac ( početkom 2013-te potraživanja su bila 1,5 milijardi evra pr.aut. ). Ministar privrede jeste po pravilu na čelu UO Fonda, ali nije loše imati osobu od poverenja u radnom telu Fonda-Komisiji, koju formira Upravni odbor, a ćiji je zadatak da razmatra i verifikuje predloge odluka IMENOVANJE FOND (2)( izvor Informator o radu Fonda), dakle osobu koja direktfond za razvoj 1no odlučuje o dodeli državnog novca pod    finansijskim uslovima koji ne postoje ni u jednoj banci u državi. Prema podacima koji su takođe javni i dostupni na internetu, svi vodeći srpski tajkuni su unazad desetak godina i više, dobijali značajna „podsticajna sredstva“ za svoje investicije. Ono što je u celoj priči zanimljivo, iako Radulović još 24.januara podnosi ostavku i odlazi iz Vlade Srbije, gospođa Milenović ostaje u Razvojnom fondu sve do maja 2014. Zašto je sada bitan taj datum u januaru? Samo tri dana posle podnošena ostavke, 27. januara nastaje politički pokret „Dosta je bilo“. Ko su osnivači? RESTART 1,1RESTART 2,2Upravo prijatelji Saša Radulović i Miroslava Milenović. Nije, naravno nikakav problem sam pokret i njegovo osnivanje, već činjenica da ga osniva članica vladinog Saveta za borbu protiv korupcije, koja je već ima sve pobrojano, a pre svega mesto u telu čiji je osnivač Vlada Srbije. Očigledni sukob interesa, sa ozbiljnom sumnjom da su pozicije zadržane radi ostvarivanja ličnih ili tuđih političkih interesa. Kasnije delovanje i izjave samo su potvrdile da je pozadina ozbiljna politička podrška, koja se i ne skriva i koja, da bude jasno, nije uopšte sporna, ali pod uslovom da je sa pozicije privatne firme i sa pozicije nekoga se bori na tržištu za profit bilo koje vrste – ekonomski, politički ili lični. Koristeći za sve to beneficije i resurse države i sredstva iz budžeta, a poznato je da osnovni prihodi budžeta sredstva od naplate poreza, a zašto ne reći i uticaj na medije, u najmanju ruku je licemerno. Isuviše je to lagodna pozicija da bi neko dozvolio da trošite državni novac i koristite pozicije koje imate za politički obračun sa neistomišljenicima. tvitPosebno kada se to više ni ne skriva već otvoreno lobira za određenu političku opciju uz istovremeno vređanje premijera i ministara iste te Vlade čije je telo Savet za borbu protiv korupcije. Od Saveta se ne očekuje da podilazi i radi onako kako bi htela vladajuća koalicija, već da upravo nepristrasno, objektivno obavlja zadatke koje mu je Vlada poverila i da kao savetodavno telo predlaže mere. Ponašanje i stavovi su sve samo ne nezavistan i nepristrasan sistem rada kojeg Savet kao telo mora da se pridržava. Teško da bi tako moglo i u državama u kojima gospođa Milenović boravi i promoviše demokratiju, političku doslednost, borbu protiv korupcije, zloupotrebe državnih resursa i borbu za prava građana i građanki ove zemlje. Kao u dalekom Kirgistanu, odakle je putem društvenih mreža inžinjerka geologije konačno obavestila online zajednicu kako kao forenzičar, ekspert za finasnije i terorizam a verovatno kao predstavnik Saveta za borbu protiv korupcije, deli svoja iskustva sa saradnicima britanske kompanije AML Consulting Global. Nije bilo potrebe da se ode u daleki Biškek i odatle online putem šeruje diploma, bez objašnjenja zašto to nije urađeno ranije i zašto se nigde nije objavljivalo koji je to fakultet Univerziteta u Beogradu u pitanju. Možda je samo neobično kako geolog u isto vreme može da bude sudski veštak za finansije, forenzičar i ekspert za terorizam i organizovani kriminal. Sve ovo bilo je čudno i članovima Komore sudskih veštaka Srbije sa kojima smo razgovarali, između ostalog i o čudnoj činjenici da takav stručnjak nije u registru ministarstva pravde ili bar njihov član.

 

PODELI