O nama

Centar za otvoreni dijalog – CEOD, kao organizaciju civilnog društva, osnovala je grupa profesionalaca koji žele da doprinesu da se uspostavi ili podstakne tj. obnovi prekinut dijalog između svih činilaca koji svojim odlukama kreiraju našu svakodnevnicu i time utiču na kvalitet života pojedinca i društva u celini. Komunikacija, razgovor, pregovaranje i kompromis – dakle otvoreni dijalog, jedini su pravi, bezbolan i efikasan način rešavanja svih problema u kojima mi na ovim prostorima ne oskudevamo. Svedoci smo da se u fazama stalno otvaraju rane i podstrekivaju latentni, pa samim tim i nerešeni problemi što opravdava potrebu da se insistira na pomirenju, toleranciji i neophodnosti zajedničkog života na prostorima Srbije i ovog dela Balkana. Reforme i stalni razvoj privrede i tržišne utakmice, evrointegracije Srbije, zaštita ljudskih prava i veće ulaganje u obrazovanje samo su neki od problema svih građana, a samim tim i naši prioriteti.

CEOD je već pokrenuo dva stalna ( dugoročna ) projekta:

„Balkan:dijalogom do rešenja“ kroz koji će ugledne javne ličnosti iz zemlje i regiona razmenjivati stavove i davati konkretne predloge o problemima u okviru oblasti koje Centar prati. Ti stavovi biće prezentovani i kroz sve kanale medijske komunikacije gde god je to moguće ( štampa, radio i TV, online… )

„Portal građanskog novinarstva“ jeste web portal na adresi www.ceod.rs putem kojeg ćemo direktno prezentovati stručne stavove i mišljenja naših članova ali prenositi i druge koji se zalažu za iste ili slične ciljeve. Ovi projekti će u kontinuitetu sprovoditi aktivnosti kojima će se uticati na javnu scenu i menjati stereotipi u ponašanju svih nas.

U pripremi su projekti „Bez zidova – šansa za sve“ koji će pratiti situaciju sa migrantima i azilantima na terenu i poteze koje preduzimaju nadležni organi Srbije i susednih zemalja, kao i  „Dijalog uživo“ u kojem će se sučeljavati lideri iz svih oblasti Srbije i regiona sa ciljem promena u razmišljanjima ljudi i sveukupnog procesa pomirenja.

Centar planira i priprema kratkoročne i dugoročne projekte, a otvoreni smo za saradnju sa svima koji smatraju da mogu da pomognu rad CEOD-a i daju doprinos svojim nepristrasnim, objektivnim ali istovremeno argumentovanim i kritičkim stavovima o svim problemima u društvu.